העירייה או המועצה התקשרה בחוזה רשלני

גיליתם שהעירייה חתמה על חוזה רשלני? ראש המועצה חתם על מסמך שהסב נזק רב לקופה הציבורית? דעו שהם עלולים לשלם מכיסם את הנזקים