ראש העיר מינה מינוי לא כשר


רקע

לעיתים קרובות אנחנו נתקלים במינויים "שלא מריחים טוב"