לא מונה מבקר לעירייה או למועצה

גיליתם שבעירייה או במועצה בה אתם גרים אין מבקר. מה זה אומר? שאין מי שישמור על המינהל התקין והסדר הראוי. כך עליכם לפעול במקרים כאלו

הסבר

חובה למנות מבקר בכל עירייה או מועצה, שבלעדי מנגנוני הביקורת שלו חשופים לשחיתות. תפקידו של המבקר הוא לבדוק את פעילות העירייה תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.